Văn bản pháp luật » Thông tư

Thông tư

STT Tên văn bản Số /Ký hiệu Ban Hành Nhóm Văn Bản Tải về
1 Thông tư hương dẫn quản lý đât ngập nước Số 18/2004/TT-BTNMT 06/10/2012 Hướng dẫn
2 Thông tư Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng Số: 34/2009/TT-BNNPTNT, Ngày 10 tháng 06 năm 2009 09/11/2012 Hướng dẫn
3 Thông tư Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ Số: 35 /2011/TT-BNNPTNT, ngày 20 tháng 5 năm 2011 09/11/2012 Hướng dẫn
4 Phụ lục của Thông tư số 35 Số: 35 /2011/TT-BNNPTNT, ngày 20 tháng 5 năm 2011 09/11/2012 Hướng dẫn

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.