Văn bản pháp luật » Nghị định

Văn bản nghị địnhSTT Tên văn bản Số /Ký hiệu Ban Hành Nhóm Văn Bản Tải về
1 Xử phạt hành chính bảo vệ rừng Nghị định số 99 03/03/2012 Hướng dẫn
2 Nghị định hướng dẫn đấu thầu Số: 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 03/03/2012 Hướng dẫn
3 Nghị định Quản lý chi phí đầu tư XD công trình Số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 03/03/2012 Hướng dẫn
4 Nghị định về Giám sát và đánh giá đầu tư Số: 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 03/03/2012 Hướng dẫn
5 Hướng dân Quản lý động vật hoang dã Số: 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 03/03/2012 Hướng dẫn
6 Qui định về PCCCR Số : 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 03/03/2012 Hướng dẫn
7 Xử phạt hành chính trong bảo vệ rừng và lâm sản Số: 159/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 03/03/2012 Hướng dẫn
 

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.