Văn bản pháp luật » Luật

Văn bản Luật

STT Tên văn bản Số /Ký hiệu Ban Hành Nhóm Văn Bản Tải về
1 Luật bảo vệ và phát triển rừng Luật số 29 03/03/2012 Hướng dẫn
2 Luật Bảo vệ Môi trường số: 52/2005/QH11 ngày 01/7/2006 03/03/2012 Hướng dẫn
3 Luật hình sự sửa đổi 2009 ngày 26/9/2009 12/10/2012 Hướng dẫn

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.