Ban biên tập trang Website Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang

THÔNG TIN BAN BIÊN TẬP

Trưởng Ban Biên tập: Trần Phú Hòa – Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan

02963.853761

Nhà riêng

 

Di động

0918.038.283

E-Mail

tphoa@angiang.gov.vn

Phó Trưởng Ban Biên tập: Bành Thanh Hùng – TP Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

Cơ quan

02963.859.186

Nhà riêng

 

Di động

0919.819.072

E-Mail

banhhung@gmail.com ; bthung@angiang.gov.vn

Văn phòng thường trực

Chi cục Kiểm lâm An Giang

Số 10/1 đường Châu Văn Liêm, Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh AG

Điện thoại

02963.859.186

Fax

02963.859.692

E-Mail

kiemlamag@gmail.com

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.