Huyện Tịnh Biên - Đang bước vào cấp cháy III, cấp cháy cao

Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên lưu ý, núi Phú Cường đã bước vào cấp cháy IV, là cấp cháy nguy hiểm. Đề nghi tăng cường nhân lực và kiểm tra, tuần tra thường xuyên.

 

 

Tập tin đính kèm: chithi BBT 13.1.pdf


.:: Tổng số truy cập ::.