Cảnh báo nguy cơ cháy rừng - Huyện Tịnh Biên

Theo dự báo khí tượng phòng cháy, chữa cháy rừng thì toàn bộ diện tích rùng trên các đồi núi trong huyện Tịnh Biên đang ở cấp cháy V là cấp cháy cực kỳ nguy hiểm.

Đề nghị Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên tham mưu Ban Chỉ huy huyện tổ chức kiểm tra thường xuyên và chỉ đạo Ban Chỉ huy các xã có rừng nêu cao tinh thần cảnh giác, quan tâm nhất là những ngày lễ, ngày nghĩ, sẵn sàng tiếp ứng, cứu chữa kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

 

Văn phòng Ban Chỉ đạo Tỉnh An Giang

Tập tin đính kèm: chithi BBT 13.1.pdf


.:: Tổng số truy cập ::.