Bảo tồn thiên nhiên » Thực vật

THẰN LẰN

  Thống kê cây dược liệu

  Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
  Tổng cây dược liệu: 269

  .:: Tổng số truy cập ::.