Cây dược liệu » Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Bèo cái
Pistia stratiotes L..
Bèo cám
Lemna minor L.
Bèo sen
Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms
Bí kỳ nam
Hydnophytum Formicarum Jack
Bí ngô
Cucurbita pepo L.
Bí đao
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn., 1881
Bìm bìm cảnh
Ipomoea Cairica (L.) Sweet
Bình bát nước
Annona reticulata L.
Bình linh cánh
Vitex pubescene Vahl var. ptilota P.Dop
BÌNH VÔI
Stephania rotunda Lour
BỒ CÔNG ANH
Lactuca indica L
Bổ cốt toái
Drynari fortunei (Mett.) .I.Sm.

.:: Tổng số truy cập ::.