Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Trứng cá, Mật sâm
Muntingia Calabura L
Tử châu lông trắng
Callicarpa candicans(Burm.f.) Hochr
Tung
Tetrameles Nudiflora R Br
Ý Dĩ
Coix lacryma- jobi L
Đại bi
Blumea balsamifera (L.) DC.
Đào tiên
Crescentia Cujete L
Đạt phước
Millingtonta Hortensis L.T
Đậu đen
Vigna Unguiculata (L., ) Walp subsp, Cylindrica (L.) Verdc
Địa liền
Kaempferia galanga L.
Đinh lăng
olyscias fruticosa (L.) Harms.
Đỗ trọng dây
Parameria Laevigata (Juss.) Moldenke (P. barbata (Bl.) Schum)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 15
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 217
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 205
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 287

.:: Tổng số truy cập ::.