Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Trứng cá, Mật sâm
Muntingia Calabura L
Tử châu lông trắng
Callicarpa candicans(Burm.f.) Hochr
Tung
Tetrameles Nudiflora R Br
Ý Dĩ
Coix lacryma- jobi L
Đại bi
Blumea balsamifera (L.) DC.
Đào tiên
Crescentia Cujete L
Đạt phước
Millingtonta Hortensis L.T
Đậu đen
Vigna Unguiculata (L., ) Walp subsp, Cylindrica (L.) Verdc
Địa liền
Kaempferia galanga L.
Đinh lăng
olyscias fruticosa (L.) Harms.
Đỗ trọng dây
Parameria Laevigata (Juss.) Moldenke (P. barbata (Bl.) Schum)

.:: Tổng số truy cập ::.