Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Cù Đèn lông
Croton Crassifolius Geiseler
Cù Đèn lông cứng
Croton Glandulosus L. (C. hirtus L’. Hérit.)
Cù Đèn răng cưa
Croton Poilanei Gagnep
Cúc Áo hoa vàng
Spilanthes Acmella (L.) Murr
Cúc Bạch nhật
Gomphrena globosa L.
Cúc Bạch đầu nhỏ
Vernonia Patula (Dryand.) Merr
Cúc chân vịt, Bọ Xít
Sphaeranthus Africanus L
Cúc Mui
Tridax Procumbens L
Cúc Tần
Pluchea indica (L.) Less.
Cúc Vàng
Chrysanthemum indicum L
Cứt Quạ lá khía
Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz, 1871 (CCVN, 1:722)
Dâm Bụt
Hibiscus rosa-sinensis L.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.