Tra cứu cây thuốc » Theo vị trí


Đào tiên
Crescentia Cujete L
Đạt phước
Millingtonta Hortensis L.T
Đậu đen
Vigna Unguiculata (L., ) Walp subsp, Cylindrica (L.) Verdc
Địa liền
Kaempferia galanga L.
Đinh lăng
olyscias fruticosa (L.) Harms.
Đỗ trọng dây
Parameria Laevigata (Juss.) Moldenke (P. barbata (Bl.) Schum)

.:: Tổng số truy cập ::.