Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Tai, mắt, mũi, răng, họng"

Cây Bìm bịp

Tên khoa học: Clinacanthus Nutans (Burn f) Linlau
Tên khác: Bìm bịp, Xương khỉ, Mảnh cộng
Công dụng: Tai, mắt, mũi, răng, họng

Cò sen

Tên khoa học: Milius velutina (Dun) Hook. f.et. Thoms
Tên khác: Mại liễu lông
Công dụng: Tai, mắt, mũi, răng, họng

Cúc áo

Tên khoa học: Acmella oleracea (L.) R.K.JANSEN, 1985
Tên khác: Cúc áo hoa vàng, Nụ áo vàng
Công dụng: Tai, mắt, mũi, răng, họng

HOÀNG ĐẰNG

Tên khoa học: Fibraurea recisa Pierre
Tên khác: Hoàng đằng, Hoàng liên nam, Dây vàng giang.
Công dụng: Tai, mắt, mũi, răng, họng

.:: Tổng số truy cập ::.