Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Huyết áp, trợ tim"

Ba gạc Châu Đốc

Tên khoa học: Rauwolfia chaudocensis Pierre ex Pít.
Tên khác: không có
Công dụng: Huyết áp, trợ tim

Ba gạc lá nhỏ

Tên khoa học: Rauwolfia indochinesis Pichon, hay Rauwolfia littoralis Pierre ex Pit.
Tên khác: không có
Công dụng: Huyết áp, trợ tim

Ba gạt la to

Tên khoa học: Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pit
Tên khác: không có
Công dụng: Huyết áp, trợ tim

Muồng ngủ

Tên khoa học: Cassia tora L.
Tên khác: Muồng lạc, Đậu ma hay Quyết minh, Thảo quyết minh
Công dụng: Huyết áp, trợ tim

Nhàu

Tên khoa học: Morinda citrifolia L.
Tên khác: không có
Công dụng: Huyết áp, trợ tim

Rau cần

Tên khoa học: Oenanthe Javanica (Blume) DC
Tên khác: không có
Công dụng: Huyết áp, trợ tim

Rau trai

Tên khoa học: Commelina Diffusa Burm. f
Tên khác: Cây Thài Lài Trắng
Công dụng: Huyết áp, trợ tim

.:: Tổng số truy cập ::.