Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Nhuận tràng"

Ba bông

Tên khoa học: Aerva Sanguinolenta (L) Bulume
Tên khác: Cỏ Mao Vĩ Đỏ
Công dụng: Nhuận tràng

Búng

Tên khoa học: Tetrameles Nudiflora R Br
Tên khác: Tung, Búng, Dàng, Thung hay Đăng
Công dụng: Nhuận tràng

Cà tím

Tên khoa học: Solanum melongena L. var. esculentum Ness.
Tên khác: Cà dái dê
Công dụng: Nhuận tràng

Sâm đất

Tên khoa học: Boerhavia Diffusa L. (B. repens L.)
Tên khác: Sâm nam, Sâm rừng, Sâm quy bầu
Công dụng: Nhuận tràng

Tung

Tên khoa học: Tetrameles Nudiflora R Br
Tên khác: Tung, Búng, Dàng, Thung hay Đăng
Công dụng: Nhuận tràng

.:: Tổng số truy cập ::.