Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Uống trà"

Chóc móc, Chóc mót, Gió

Tên khoa học: M. furetianus Muell - Arg
Tên khác: Mallotus Oblongifolius (Miq) Muell – Arg.
Công dụng: Uống trà

.:: Tổng số truy cập ::.