Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Uống trà"

Chóc móc, Chóc mót, Gió

Tên khoa học: M. furetianus Muell - Arg
Tên khác: Mallotus Oblongifolius (Miq) Muell – Arg.
Công dụng: Uống trà

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 15
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 217
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 205
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 287

.:: Tổng số truy cập ::.