Cây dược liệu » Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Giun Sán, xổ"

BÁCH BỘ

Tên khoa học: Stemona tuberosa Lour
Tên khác: Dây ba mươi, Dây đẹt ác.
Công dụng: Giun Sán, xổ

.:: Tổng số truy cập ::.