Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Trị ỉa, lỵ"

Chiêu liêu nghệ, Chiêu liêu ổi

Tên khoa học: Terminalia Nigrovenulosa Pierre Ex Laness (T.triptera Stapf)
Tên khác: Chiêu liêu đen, Bần nâu
Công dụng: Trị ỉa, lỵ

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 15
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 209
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 197
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 279

.:: Tổng số truy cập ::.