Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Bổ phổi, trị ho"

Chiết cánh, Ba bét nhẵn, Kiết cánh, Nhung diện couderc

Tên khoa học: Mallotus Glabriusculus (Kurz) Pax & Hoffm
Tên khác: Coelodiscus grabriusculus Kurz, C. coudercii Gagnep, Mallotus coudercii (Gagnep.) Airy-Shaw, M. coud
Công dụng: Bổ phổi, trị ho

.:: Tổng số truy cập ::.