Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Giải độc, tiêu viêm"

Chàm Nhuộm

Tên khoa học: Indigofera tinctoria L.
Tên khác: I. Indica Lam., I. Sumatrana Gaertn.
Công dụng: Giải độc, tiêu viêm

.:: Tổng số truy cập ::.