Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Đậu sởi, lở ngứa"

Bầu

Tên khoa học: Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. 1930
Tên khác: Cucurbita lagenaria L. 1753 . - C.seceraria Mol. 1782. - Lagenaria vulgaris Seringe, 1825;
Công dụng: Đậu sởi, lở ngứa

.:: Tổng số truy cập ::.