Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Tẩy, Thuốc trừ sâu"

Cây Nổ

Tên khoa học: Securinega virosa (Willd.) Pax et Hoffm.
Tên khác: Flueggea Virosa (Roxb. ex Willd.) Baill
Công dụng: Tẩy, Thuốc trừ sâu

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.