Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Tẩy, Thuốc trừ sâu"

Cây Nổ

Tên khoa học: Securinega virosa (Willd.) Pax et Hoffm.
Tên khác: Flueggea Virosa (Roxb. ex Willd.) Baill
Công dụng: Tẩy, Thuốc trừ sâu

.:: Tổng số truy cập ::.