Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Trị bệnh phụ nữ"

Bạch thược

Tên khoa học: Premna cambodiana P.Dop var. membranacea P.Dop
Tên khác: Cách Cambốt
Công dụng: Trị bệnh phụ nữ

Bôm bà

Tên khoa học: Scolopia macrophylla (Wight et Am.) Clos
Tên khác: Bôm bà, Gai bôm hay Ngâm xanh
Công dụng: Trị bệnh phụ nữ

Bóng nước

Tên khoa học: Impatiens balsamina L.
Tên khác: Bống nước, Mốc tai hay Bông móng tay
Công dụng: Trị bệnh phụ nữ

Bùng bục, Bùm bụp

Tên khoa học: Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg
Tên khác: Bùng bục, Ba bét trắng, Cây ruông, Bông bét, Cây nhõng
Công dụng: Trị bệnh phụ nữ

Chân rết, Tràng pháo, Cơm lênh

Tên khoa học: Pothos Repens (Lour.) Druc
Tên khác: Flagellaria repens Lour.; Pothos loureiroi Hook. & Arn.; Pothos repens (Lour.) Merr.
Công dụng: Trị bệnh phụ nữ

Chó đẻ thân xanh, Chó đẻ răng cưa xanh lá mạ

Tên khoa học: Phyllanthus niruri L.
Tên khác: không có
Công dụng: Trị bệnh phụ nữ

Cỏ gấu, Cỏ cú, Củ gấu, Hương phụ, Cỏ gấu vườn

Tên khoa học: Cyperus Rotundus L. 1753 (CCVN, 3: 676)
Tên khác: không có
Công dụng: Trị bệnh phụ nữ

Cỏ tai hùm, cỏ bồng, ngãi dại

Tên khoa học: Conyza Canadensis (L.) Cronq. (Erigeron canadensis L.)
Tên khác: không có
Công dụng: Trị bệnh phụ nữ

.:: Tổng số truy cập ::.