.:: CHI CỤC KIỂM LÂM AN GIANG ::.
Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Bệnh phụ nữ"

Bạch thược

Tên khoa học: Premna cambodiana P.Dop var. membranacea P.Dop
Tên khác: Cách Cambốt
Công dụng: Bệnh phụ nữ

Bôm bà

Tên khoa học: Scolopia macrophylla (Wight et Am.) Clos
Tên khác: Bôm bà, Gai bôm hay Ngâm xanh
Công dụng: Bệnh phụ nữ

Bóng nước

Tên khoa học: Impatiens balsamina L.
Tên khác: Bống nước, Mốc tai hay Bông móng tay
Công dụng: Bệnh phụ nữ

Bùng bục, Bùm bụp

Tên khoa học: Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg
Tên khác: Bùng bục, Ba bét trắng, Cây ruông, Bông bét, Cây nhõng
Công dụng: Bệnh phụ nữ

Dây tràm

Tên khoa học: Entada Pursaetha DC
Tên khác: Bàm bàm
Công dụng: Bệnh phụ nữ

GẤC

Tên khoa học: Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
Tên khác: Mộc miết, Má khấu.
Công dụng: Bệnh phụ nữ

Huyết rồng

Tên khoa học: Spatholobus harmandii Gagnep.
Tên khác: Kê huyết đằng
Công dụng: Bệnh phụ nữ

Khoai nưa

Tên khoa học: Amorphophallus Konjac K. Koch (A. rivieri Dur)
Tên khác: Khoai ngái, Nưa trồng
Công dụng: Bệnh phụ nữ

.:: Tổng số truy cập ::.