Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Khai vị ăn ngon, Mát"

Bình linh cánh

Tên khoa học: Vitex pubescene Vahl var. ptilota P.Dop
Tên khác: không có
Công dụng: Khai vị ăn ngon, Mát

Bố rừng

Tên khoa học: Corchorus Estuans L
Tên khác: Bố dại, Bố rừng
Công dụng: Khai vị ăn ngon, Mát

Cải cúc

Tên khoa học: Chrysanthemum coronarium L.
Tên khác: Cải cúc, Cúc tần ô, Rau cúc, Rau tần ô
Công dụng: Khai vị ăn ngon, Mát

Cải soong

Tên khoa học: Rorippa Nasturtium - Aquaticum (L.) Hayek ex Mansf.
Tên khác: Nasturtium officinale R. Br.
Công dụng: Khai vị ăn ngon, Mát

.:: Tổng số truy cập ::.