Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Thuốc bổ"

BỒNG BỒNG

Tên khoa học: Dracaena angustifolia Roxb
Tên khác: Bòng bòng, Nam tỳ bà.
Công dụng: Thuốc bổ

Hoàng tinh hoa trắng

Tên khoa học: Disporopsis longifolia Craib.
Tên khác: Hoàng tinh hoa trắng, Vạn thọ trúc giả lá dài.
Công dụng: Thuốc bổ

Hoàng tinh hoa đỏ

Tên khoa học: Polygonatum kingianum Coll et Hemsl.
Tên khác: Hoàng tinh lá mọc vòng, Củ cơm nếp
Công dụng: Thuốc bổ

Ngũ gia bì chân chim

Tên khoa học: Schefflera octophylla (Lour.) Harms
Tên khác: cây chân chim, Nam sâm, cây lằng
Công dụng: Thuốc bổ

Rau tàu bay

Tên khoa học: Gynura Crepidioides Benth
Tên khác: không có
Công dụng: Thuốc bổ

Sâm bố chính

Tên khoa học: Abenmoschus moschatus ssp. tuberosus (Span.) Borss.
Tên khác: không có
Công dụng: Thuốc bổ

Sâm hồng

Tên khoa học: Ampelocissus Martini Planch., 1884
Tên khác: Hổ nho martin, Dây nho rừng
Công dụng: Thuốc bổ

Sâm đại hành

Tên khoa học: Eleutherine subaphylla Gagnep.
Tên khác: Tỏi lào, tỏi đỏ, hành lào, hành đỏ
Công dụng: Thuốc bổ

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.