Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "An thần, Gây ngũ"

BÌNH VÔI

Tên khoa học: Stephania rotunda Lour
Tên khác: Củ một, Dây mối trơn.
Công dụng: An thần, Gây ngũ

Cam

Tên khoa học: Citrus Sinensis (L.) Osheck (C. aurantium L. var. dulcis L.)
Tên khác: không có
Công dụng: An thần, Gây ngũ

Hà thủ ô trắng

Tên khoa học: Streptocaulon juventas Merr.),
Tên khác: Dây sữa bò
Công dụng: An thần, Gây ngũ

Lạc tiên

Tên khoa học: Passiflora foetida L
Tên khác: Nhãn lồng, hay chùm bao
Công dụng: An thần, Gây ngũ

.:: Tổng số truy cập ::.