Cây dược liệu » Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "An thần, Gây ngũ"

BÌNH VÔI

Tên khoa học: Stephania rotunda Lour
Tên khác: Củ một, Dây mối trơn.
Công dụng: An thần, Gây ngũ

Hà thủ ô trắng

Tên khoa học: Streptocaulon juventas Merr.),
Tên khác: Dây sữa bò
Công dụng: An thần, Gây ngũ

.:: Tổng số truy cập ::.