Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Chữa ho, hen"

Ba đậu

Tên khoa học: Croton tiglium L.
Tên khác: Cây Mần đề
Công dụng: Chữa ho, hen

Bạc thau đá

Tên khoa học: Boea treubii Forbes
Tên khác: không có
Công dụng: Chữa ho, hen

BƯỚM BẠC

Tên khoa học: Mussaenda pubescens Ait. f
Tên khác: Bươm bướm, Hoa bướm.
Công dụng: Chữa ho, hen

Cà độc dược

Tên khoa học: Datura metel L.
Tên khác: không có
Công dụng: Chữa ho, hen

Cải bẹ xanh

Tên khoa học: Brassica Juncea (L.) Czern. et Coss
Tên khác: Cải xanh, Cải canh, Cải cay
Công dụng: Chữa ho, hen

Châm Châu

Tên khoa học: Clausena Excavata Burm. f
Tên khác: Hồng bì dại, Dâm hôi, Mắc mật, Giổi
Công dụng: Chữa ho, hen

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.