Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Dạ dày"

BỒ CÔNG ANH

Tên khoa học: Lactuca indica L
Tên khác: Mũi mác, Diếp dại, Rau bao.
Công dụng: Dạ dày

Cách

Tên khoa học: Premna corymbosa (Burm. f.) Rottl. et Willd. (P. integrifolia L.)
Tên khác: Vọng cách, Bông cách
Công dụng: Dạ dày

Cải bắp

Tên khoa học: Brassica oleracea L. var. capitata L.)
Tên khác: không có
Công dụng: Dạ dày

Ngải Máu

Tên khoa học: Kaempferia rotunda L.
Tên khác: Thiền liền tròn, Cấm địa la
Công dụng: Dạ dày

NGHỆ VÀNG

Tên khoa học: Curcuma longa L.
Tên khác: Nghệ vàng, Uất kim, Khương hoàng.
Công dụng: Dạ dày

.:: Tổng số truy cập ::.