Cây dược liệu » Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Dạ dày"

BỒ CÔNG ANH

Tên khoa học: Lactuca indica L
Tên khác: Mũi mác, Diếp dại, Rau bao.
Công dụng: Dạ dày

Ngải Máu

Tên khoa học: Kaempferia rotunda L.
Tên khác: Thiền liền tròn, Cấm địa la
Công dụng: Dạ dày

NGHỆ VÀNG

Tên khoa học: Curcuma longa L.
Tên khác: Nghệ vàng, Uất kim, Khương hoàng.
Công dụng: Dạ dày

.:: Tổng số truy cập ::.