Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Bổ phổi"

Bạch đồng nam

Tên khoa học: Clerodendrum Viscosum Vent
Tên khác: Cryptanthus chinensis Osbeck, Volkmeria fragrans Vent., Clerodendrum fragrans (Vent.) Willd. var. mu
Công dụng: Bổ phổi

Cải trời

Tên khoa học: Blumea Lacera (Burm.f.) DC. (B. glandulosa DC.)
Tên khác: Conyza lacera Burm.f.; Blumea subcapitata DC.; B. grandulosa DC.; B. bodinieri Vaniot
Công dụng: Bổ phổi

Cúc Bạch nhật

Tên khoa học: Gomphrena globosa L.
Tên khác: Glob amaranth, bachelor’s button (Anh).
Công dụng: Bổ phổi

Ý Dĩ

Tên khoa học: Coix lacryma- jobi L
Tên khác: Bo bo, hạt cườm.
Công dụng: Bổ phổi

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.