Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Lợi tiểu, Thông mật"

Bèo cám

Tên khoa học: Lemna minor L.
Tên khác: Bèo cám
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật

Bìm bìm cảnh

Tên khoa học: Ipomoea Cairica (L.) Sweet
Tên khác: không có
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật

Bòng bong

Tên khoa học: Lygodium flexuosum (L.) Sw.
Tên khác: Bòng bong hay Thòng bong
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật

Cà trái vàng

Tên khoa học: Solanum xan- thocarpum Schrad. et Wendl.
Tên khác: Cà tàu
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật

Chanh

Tên khoa học: Citrus aurantifolia (Christm et Panzer) Swingle (C. medica L. var. acida Hook.f.)
Tên khác: Chanh, Chanh ta
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật

Ngải Bướm

Tên khoa học: Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f.
Tên khác: đậu cánh dơi
Công dụng: Lợi tiểu, Thông mật

.:: Tổng số truy cập ::.