Tra cứu cây thuốc » Theo công dụng


Kết quả các loài có công dụng "Đang cập nhật"

Bạch phụ tử

Tên khoa học: Jatropha Multifida L.
Tên khác: Bạch phụ tử hay Dầu mè đỏ, San hô
Công dụng: Đang cập nhật

Bầu đất

Tên khoa học: Gynura Procumbens (Lour) Merr. (G. sarmentosa DC)
Tên khác: Cacalia procumbens Lour.; C. sarmentosa Blume; Gynura sarmentosa (Blume) DC.; G. cavaleriei Lévl.
Công dụng: Đang cập nhật

Bí đao

Tên khoa học: Benincasa hispida (Thunb.) Cogn., 1881
Tên khác: Bí đao, Bí phấn hay Bí xanh.
Công dụng: Đang cập nhật

Bồ ngót

Tên khoa học: Sauropus androgynus (L.) Merr.
Tên khác: Bồ ngót, Bù ngót, Rau ngót
Công dụng: Đang cập nhật

Bông

Tên khoa học: Gossypium arboreum L.
Tên khác: không có
Công dụng: Đang cập nhật

Bông ổi

Tên khoa học: Lantana Camara
Tên khác: Bông ổi, Trâm ổi, Thơm ổi, Hoa ngũ sắc, Tứ quý
Công dụng: Đang cập nhật

Cám

Tên khoa học: Parinari Annamensis (Hance) J.E. Vidal
Tên khác: không có
Công dụng: Đang cập nhật

Chòi mòi trắng, Chòi mòi mảnh

Tên khoa học: Antidesma gracile Hemsl
Tên khác: không có
Công dụng: Đang cập nhật

.:: Tổng số truy cập ::.