Cây dược liệu » Tra cứu cây thuốc » Theo hình


Chanh
Citrus aurantifolia (Christm et Panzer) Swingle (C. medica L. var. acida Hook.f.)
Châu thụ
Gaultheria fragrantissima Wall
Cò sen
Milius velutina (Dun) Hook. f.et. Thoms
Cù Đèn
Croton oblongifolius Roxb.
Cúc áo
Acmella oleracea (L.) R.K.JANSEN, 1985
Dây cóc
Tinospora crispa Miers
Dây tràm
Entada Pursaetha DC
Dây đau xương
Tinospora sinensis (Lour.), Merr. (T. tomentosa Miers)
GẤC
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
Gối hạc
Leea rubra Blunne
GỪNG
Zingiber officinale Rosc
Gừng dại
zingiber zerumbet Sm

.:: Tổng số truy cập ::.