Tra cứu cây thuốc » Theo hình


Bông vàng
Allamanda cathartica L.
Bứa
Garcinia Oblongifolia Champ.
Bùm sụm
Carmona Microphylla (Lam.) G. Don
Búng
Tetrameles Nudiflora R Br
Bùng bục, Bùm bụp
Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg
Búng chè
Capparis Micrantha DC.
Bưởi
Citrus maxima Merr., 1917
Bưởi bung
Acronychia Pedunculata (L.) Miq. (A.laurifolia Blune)
BƯỚM BẠC
Mussaenda pubescens Ait. f
cà chua
Lycopersicon Esculentum Mill.
Cà dại hoa trắng
Solanum torvum Swartz
Cà dăm
Anogeissus Acuminata (Roxb. ex DC.) Guill et Perr

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.