Cây dược liệu » Tra cứu cây thuốc » Theo hình


Bồ ngót
Sauropus androgynus (L.) Merr.
Bố rừng
Corchorus Estuans L
Bời lời nhớt
Litsea glutinosa (Lour.) Rob..
Bôm bà
Scolopia macrophylla (Wight et Am.) Clos
Bông
Gossypium arboreum L.
Bòng bong
Lygodium flexuosum (L.) Sw.
BỒNG BỒNG
Dracaena angustifolia Roxb
Bóng nước
Impatiens balsamina L.
Bông ổi
Lantana Camara
Bông rìa
Duranta repens L. = Duranta plumieri Jacq.
Bông vàng
Allamanda cathartica L.
Bứa
Garcinia Oblongifolia Champ.

.:: Tổng số truy cập ::.