Tra cứu cây thuốc » Theo hình


Khuynh diệp
Eucalyptus maculata var. citriodora
KIM NGÂN
Lonicera japonica Thunb
KIM TIỀN THẢO
Desmodium styracifolium (Osb.) Merr
Kỳ Hương
Uvaria micrantha (A.DC.) Hook.f. et Thoms.
Lạc tiên
Passiflora foetida L
Lài Trâu
Ervatamia divaricata (L.) Burk.
Lấu bò
Poychotria serpens L.
LÔ HỘI
Aloe vera L. var. sinensis (Haw.) Berg.
Lức
Pluchea pteropoda Hemsl.
Mã tiền
Strychnos nux-vomica L
Mắc cỡ đất
Cassia mimosoides L.
Mần ri hoa trắng
Màn màn, Màn màn hoa trắng, Mần ri trắng

.:: Tổng số truy cập ::.