Tra cứu cây thuốc » Theo hình


Lạc tiên
Passiflora foetida L
Lài Trâu
Ervatamia divaricata (L.) Burk.
Lấu bò
Poychotria serpens L.
LÔ HỘI
Aloe vera L. var. sinensis (Haw.) Berg.
Lức
Pluchea pteropoda Hemsl.
Mã tiền
Strychnos nux-vomica L
Mắc cỡ đất
Cassia mimosoides L.
Mần ri hoa trắng
Màn màn, Màn màn hoa trắng, Mần ri trắng
Măng cụt
Garcinia mangostana L., 1753
Muồng ngủ
Cassia tora L.
Muồng trâu
Senna alata (L.) ROXB.
Mướp
Luffa aegyptiaca MILL.

.:: Tổng số truy cập ::.