Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo cây cổ thụĐa - Miếu Ông Bổn

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1811

Gừa - Bệnh viên Châu Đốc (cũ)

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Gừa - Bệnh viên Châu Đốc (cũ)

Địa chỉ: Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Năm trồng: 1911
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

.:: Tổng số truy cập ::.