Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bảy thừa Thorel

Tên khoa học: Sterculia thorelii Pierre.

Bên bai

Tên khoa học: Hunteria zeynanica (Retz.) Gardn. & Thw

Bên tạt

Tên khoa học: Polliz secundiflora (Bl.)Bakz.f.

Bèo cái

Tên khoa học: Pistia stratiotes L..
Tên khác: Limnonensis friedrichsthaliana Klotzch
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bèo cám

Tên khoa học: Lemna minor L.
Tên khác: Bèo cám
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bèo ong (Bèo tai chuột)

Tên khoa học: Salvini cucultta Roxb.

Bèo sen

Tên khoa học: Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms
Tên khác: Bèo tây, Bèo Nhật Bản, Bèo sen.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bét ( lá nhíp)

Tên khoa học: Gnetum gnemon L.var.griffithii Margf..

.:: Tổng số truy cập ::.