Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bằng lăng nước

Tên khoa học: Lagerstroemia speciose (L.) Pers.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

BẰNG LĂNG ỔI

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bằng lăng sừng

Tên khoa học: Lagerstroemia venusta Wall.ex Cl..

Bằng lăng trứng ( Xoan)

Tên khoa học: Lagerstroemia ovalifolia Teijsm. & Binn..

Báo hỉ

Tên khoa học: D. secumdum (Bl.) Lindl.

Bắp cày

Tên khoa học: Gigantochloa sp
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bát

Tên khoa học: Coccinia grandis (L.) Voigt..

Bát dài như chỉ

Tên khoa học: Cyathocalys filiformis Art.

.:: Tổng số truy cập ::.