Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bái lá tím

Tên khoa học: Sida subcordata Span.

Bái nhọn( Bái chổi)

Tên khoa học: Sida acuta Burm.f..

Bàm bàm

Tên khoa học: Entada pursaetha A.P.DC..

Bần giác

Tên khoa học: Oligoceras eberhardtil

Bần giác ( Nơi)

Tên khoa học: Oligoceras eberhardtil Gagn..

Bán hạ roi

Tên khoa học: Typhonium flagelliforme (Lodd.) Bl.

BAN XẺ

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bản xe ( Đái bò )

Tên khoa học: Albizia lucidior ( Stend.) L. Niels..

.:: Tổng số truy cập ::.