Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bái lá tím

Tên khoa học: Sida subcordata Span.
Tên khác: Không có

Bái nhọn( Bái chổi)

Tên khoa học: Sida acuta Burm.f..
Tên khác: Không có

Bàm bàm

Tên khoa học: Entada pursaetha A.P.DC..
Tên khác: Không có

Bần giác

Tên khoa học: Oligoceras eberhardtil
Tên khác: Không có

Bần giác ( Nơi)

Tên khoa học: Oligoceras eberhardtil Gagn..
Tên khác: Không có

Bán hạ roi

Tên khoa học: Typhonium flagelliforme (Lodd.) Bl.
Tên khác: Không có

BAN XẺ

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bản xe ( Đái bò )

Tên khoa học: Albizia lucidior ( Stend.) L. Niels..
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.