Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bạch thược

Tên khoa học: Premna cambodiana P.Dop var. membranacea P.Dop
Tên khác: Cách Cambốt
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bạch trúc

Tên khoa học: D. faulhaberianum Schltr.

Bạch xà

Tên khoa học: Polypodium Subauriculatum Blume
Tên khác: Gonophlebium Subauriculatum (Blume) C. Presl
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bạch đàn hương

Tên khoa học: Premna Sp
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bạch đàn sét

Tên khoa học: Eucalyptus camaldulensis Dehnhart

BẠCH ĐÀN TRẮNG

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bạch đậu khấu

Tên khoa học: Elettaria cardamomum (L.) White
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

Bạch đồng nam

Tên khoa học: Clerodendrum Viscosum Vent
Tên khác: Cryptanthus chinensis Osbeck, Volkmeria fragrans Vent., Clerodendrum fragrans (Vent.) Willd. var. mu
Thuộc: Sách đỏ
Tình trạng bảo tồn: Tuyệt chủng (EX)

.:: Tổng số truy cập ::.