Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bạch thược

Tên khoa học: Premna cambodiana P.Dop var. membranacea P.Dop
Tên khác: Cách Cambốt
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bạch trúc

Tên khoa học: D. faulhaberianum Schltr.
Tên khác: Không có

Bạch xà

Tên khoa học: Polypodium Subauriculatum Blume
Tên khác: Gonophlebium Subauriculatum (Blume) C. Presl
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bạch đàn hương

Tên khoa học: Premna Sp
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bạch đàn sét

Tên khoa học: Eucalyptus camaldulensis Dehnhart
Tên khác: Không có

BẠCH ĐÀN TRẮNG

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bạch đậu khấu

Tên khoa học: Elettaria cardamomum (L.) White
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

Bạch đồng nam

Tên khoa học: Clerodendrum Viscosum Vent
Tên khác: Cryptanthus chinensis Osbeck, Volkmeria fragrans Vent., Clerodendrum fragrans (Vent.) Willd. var. mu
Thuộc: Sách đỏ
Tình trạng bảo tồn: Tuyệt chủng (EX)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.