Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bạc mày

Tên khoa học: Dendrocalamopsis sp
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

BẠC THAU CÂY

Tên khoa học: Callicarpa candicans(Burm.f.) Hochr. hay c. cana L.
Tên khác: Cây Nàng nàng, Tử châu, Tu hú, cây trứng ếch.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Rất nguy cấp (CR)

Bạc thau đá

Tên khoa học: Boea treubii Forbes
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Rất nguy cấp (CR)

Bạc đầu hoa một rưỡi

Tên khoa học: Kyllinga sesquiflora Torr..

BÁCH BỘ

Tên khoa học: Stemona tuberosa Lour
Tên khác: Dây ba mươi, Dây đẹt ác.
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

BẠCH CHỈ NAM

Tên khoa học: Milletia pulchra Kurz,
Tên khác: Bạch chỉ nam. Ðậu chỉ hay Mát rừng
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bạch phụ tử

Tên khoa học: Jatropha Multifida L.
Tên khác: Bạch phụ tử hay Dầu mè đỏ, San hô
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bách tán Đài Loan

Tên khoa học: Cryptomerioides Hayata
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

.:: Tổng số truy cập ::.