Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bạc mày

Tên khoa học: Dendrocalamopsis sp
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

BẠC THAU CÂY

Tên khoa học: Callicarpa candicans(Burm.f.) Hochr. hay c. cana L.
Tên khác: Cây Nàng nàng, Tử châu, Tu hú, cây trứng ếch.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Rất nguy cấp (CR)

Bạc thau đá

Tên khoa học: Boea treubii Forbes
Tên khác: Không có
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Rất nguy cấp (CR)

Bạc đầu hoa một rưỡi

Tên khoa học: Kyllinga sesquiflora Torr..
Tên khác: Không có

BÁCH BỘ

Tên khoa học: Stemona tuberosa Lour
Tên khác: Dây ba mươi, Dây đẹt ác.
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

BẠCH CHỈ NAM

Tên khoa học: Milletia pulchra Kurz,
Tên khác: Bạch chỉ nam. Ðậu chỉ hay Mát rừng
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bạch phụ tử

Tên khoa học: Jatropha Multifida L.
Tên khác: Bạch phụ tử hay Dầu mè đỏ, San hô
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bách tán Đài Loan

Tên khoa học: Cryptomerioides Hayata
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.