Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đỉnh trúc ngoạn mục

Tên khoa học: Cephlostachyum sp
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Đỉnh Tùng

Tên khoa học: Hainanensis
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Đồ an ( thị )

Tên khoa học: Diospyros brandisiana Kurz..
Tên khác: Không có

Đồ an hoa ở thân

Tên khoa học: Diospyros caulifolia Bl..
Tên khác: Không có

Đỏ ngọn

Tên khoa học: Cratoxylon formosum subp pranifotium (Kur) Gog..
Tên khác: Không có

Đỗ trọng dây

Tên khoa học: Parameria Laevigata (Juss.) Moldenke (P. barbata (Bl.) Schum)
Tên khác: Đỗ trọng nam
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Tuyệt chủng (EX)

Đoản kiếm lô hội

Tên khoa học: C. aloifolium (L.) Sw.
Tên khác: Không có

Đoản kiếm son

Tên khoa học: Tephrisia coccinea Wall..
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.