Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đơn đỏ ( Trang sơn )

Tên khoa học: Ixora coccinca L
Tên khác: Không có

Đông ba trái có cọng

Tên khoa học: Dunbaria podocarpa Kurz.
Tên khác: Không có

Đồng Balansa

Tên khoa học: Maesa balansac Mez.
Tên khác: Không có

Đồng răng cưa

Tên khoa học: Maesa indica Wall. in. Roxb.
Tên khác: Không có

Đồng tiền ( Tràng qủa dẹp

Tên khoa học: Desosdium pulchellum (L.) Benth.
Tên khác: Không có

Đồng tiền ( Tràng qủa dẹp

Tên khoa học: Desosdium pulchellum (L.) Benth.
Tên khác: Không có

Đồng tiền ( Tràng qủa dẹp

Tên khoa học: Desosdium pulchellum (L.) Benth.
Tên khác: Không có

Đồng trâm

Tên khoa học: M. subdentata A. DC.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 15
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 209
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 197
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 279

.:: Tổng số truy cập ::.