Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đồng tiền ( Tràng qủa dẹp

Tên khoa học: Desosdium pulchellum (L.) Benth.

Đồng tiền ( Tràng qủa dẹp

Tên khoa học: Desosdium pulchellum (L.) Benth.

Đồng tiền ( Tràng qủa dẹp

Tên khoa học: Desosdium pulchellum (L.) Benth.

Đồng trâm

Tên khoa học: M. subdentata A. DC.

Đu đủ

Tên khoa học: Carica papaya L..

Đuôi chồn tre ( Cỏ sâu ró

Tên khoa học: S. palmifolia (Koen.) Staf .f.

Đuôi chồn tre ( Cỏ sâu ró

Tên khoa học: S. palmifolia (Koen.) Staf .f.

Đuôi phượng

Tên khoa học: P. bracteata (D.Don.) Seiden.f.

.:: Tổng số truy cập ::.