Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đồng tiền ( Tràng qủa dẹp

Tên khoa học: Desosdium pulchellum (L.) Benth.
Tên khác: Không có

Đồng tiền ( Tràng qủa dẹp

Tên khoa học: Desosdium pulchellum (L.) Benth.
Tên khác: Không có

Đồng tiền ( Tràng qủa dẹp

Tên khoa học: Desosdium pulchellum (L.) Benth.
Tên khác: Không có

Đồng trâm

Tên khoa học: M. subdentata A. DC.
Tên khác: Không có

Đu đủ

Tên khoa học: Carica papaya L..
Tên khác: Không có

Đuôi chồn tre ( Cỏ sâu ró

Tên khoa học: S. palmifolia (Koen.) Staf .f.
Tên khác: Không có

Đuôi chồn tre ( Cỏ sâu ró

Tên khoa học: S. palmifolia (Koen.) Staf .f.
Tên khác: Không có

Đuôi phượng

Tên khoa học: P. bracteata (D.Don.) Seiden.f.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.