Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xuyên mộc dung

Tên khoa học: Dacryodes dungii Dai & Yakoi..
Tên khác: Không có

Ý Dĩ

Tên khoa học: Coix lacryma- jobi L
Tên khác: Bo bo, hạt cườm.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

Ý dĩ nhân

Tên khoa học: Lachryma-jobi L
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Ý thiếp lá to

Tên khoa học: ltca macrophylla Wall.
Tên khác: Không có

Đa ba gân (Sung bộng)

Tên khoa học: F. septica Burm.f. var fistulosa (Bl.) Corner
Tên khác: Không có

Đa gùa (Da chai)

Tên khoa học: F. callosa Wild.
Tên khác: Không có

Đa hương Bảo Lộc

Tên khoa học: Polyosma blaoensis O. Lec.
Tên khác: Không có

Đa quả nhỏ

Tên khoa học: F. sumatrana var mycrosyce Corner.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.