Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đồ an ( thị )

Tên khoa học: Diospyros brandisiana Kurz..

Đồ an hoa ở thân

Tên khoa học: Diospyros caulifolia Bl..

Đỏ ngọn

Tên khoa học: Cratoxylon formosum subp pranifotium (Kur) Gog..

Đỗ trọng dây

Tên khoa học: Parameria Laevigata (Juss.) Moldenke (P. barbata (Bl.) Schum)
Tên khác: Đỗ trọng nam
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Tuyệt chủng (EX)

Đoản kiếm lô hội

Tên khoa học: C. aloifolium (L.) Sw.

Đoản kiếm son

Tên khoa học: Tephrisia coccinea Wall..

Đoản kiếm tía

Tên khoa học: Tephrisia purpurea (L.) Pers

Đoản nha Wallich

Tên khoa học: Brachytome wallichii Hook.f. ex Pit.

.:: Tổng số truy cập ::.