Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xuân hoa

Tên khoa học: Pseuderanthemum palatifirum Radlk.
Tên khác: Không có

Xuân tôn

Tên khoa học: Swintoma griffithii Kurz.
Tên khác: Không có

Xuân tôn dạng cà fê

Tên khoa học: Xantonnea coffeoidex Pierre ex Pit.
Tên khác: Không có

Xuân tôn Maigay

Tên khoa học: Swintoma maigayi
Tên khác: Không có

Xuân tôn Phú quốc

Tên khoa học: X. quoensis Pierre ex Pit.
Tên khác: Không có

Xuân tôn Robinson

Tên khoa học: Xantonnea robinsonii Pit.
Tên khác: Không có

Xương cá

Tên khoa học: C. dicoccum Gaertn var rostratum Thw.ex.Pit.
Tên khác: Không có

Xuyên cóc

Tên khoa học: Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt,& Hill
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.