Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Điểu lan

Tên khoa học: D. delacourii Gouill.

Điều nhuộm ( Siêm phụng)

Tên khoa học: Bixa orellana L..

Đinh hùng hoa to

Tên khoa học: Gomphostemma grandflorum Doan.

Đinh lá bẹ

Tên khoa học: Markhamia stipulata ( Wall.) Seem.ex Schum.

Đinh lăng

Tên khoa học: olyscias fruticosa (L.) Harms.
Tên khác: Cây gỏi cá, Nam dương lâm.
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

Đinh lăng gai

Tên khoa học: Aralia armata Seem.

Đỉnh trúc ngoạn mục

Tên khoa học: Cephlostachyum sp
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đỉnh Tùng

Tên khoa học: Hainanensis
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

.:: Tổng số truy cập ::.