Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đay dại (Bố)

Tên khoa học: C.capsularis L..
Tên khác: Không có

Đề gia Wallich

Tên khoa học: Debregeasia wallichiana (Wedd.) Wedd.
Tên khác: Không có

Địa liền

Tên khoa học: Kaempferia galanga L.
Tên khác: Thiền liền hay Tam nại
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Điền keo

Tên khoa học: Desmanthus virgatus (L.) Willd.
Tên khác: Không có

Điển ma mỹ

Tên khoa học: Aeschynomene americana L..
Tên khác: Không có

Điển ma nhám

Tên khoa học: Aeschynomene aspera L..
Tên khác: Không có

Điệp Andaman

Tên khoa học: Caesalpinia andamaniaca (Prain.) Hatt..
Tên khác: Không có

Điệp trinh nữ ( Móc mèo)

Tên khoa học: Caesalpinia mimosoides Lamk.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.