Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đay dại (Bố)

Tên khoa học: C.capsularis L..

Đề gia Wallich

Tên khoa học: Debregeasia wallichiana (Wedd.) Wedd.

Địa liền

Tên khoa học: Kaempferia galanga L.
Tên khác: Thiền liền hay Tam nại
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Điền keo

Tên khoa học: Desmanthus virgatus (L.) Willd.

Điển ma mỹ

Tên khoa học: Aeschynomene americana L..

Điển ma nhám

Tên khoa học: Aeschynomene aspera L..

Điệp Andaman

Tên khoa học: Caesalpinia andamaniaca (Prain.) Hatt..

Điệp trinh nữ ( Móc mèo)

Tên khoa học: Caesalpinia mimosoides Lamk.

.:: Tổng số truy cập ::.