Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đạt phước

Tên khoa học: Millingtonta Hortensis L.T
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đậu bắp ( Bụp bắp)

Tên khoa học: Abelmoschus esculentus (L.) Moench.

Đậu có hột to

Tên khoa học: Vigna vexillata (L.)A.Rich.var.macrosperma Mar.March.&Stain

Đậu ma

Tên khoa học: Pueraria phaseoloides (Roxb.) Banth..

Đầu ngổng

Tên khoa học: Anaxagorea luzonensis A Gray.

Đầu riều không lông

Tên khoa học: Floscopa glabratus Hassk..

Đậu rồng

Tên khoa học: Psophocarpus tetragonolobus (L.)A.P.de Cand.

Đậu đen

Tên khoa học: Vigna Unguiculata (L., ) Walp subsp, Cylindrica (L.) Verdc
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

.:: Tổng số truy cập ::.