Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đuôi chồn tre ( Cỏ sâu ró

Tên khoa học: S. palmifolia (Koen.) Staf .f.

Đuôi chồn tre ( Cỏ sâu ró

Tên khoa học: S. palmifolia (Koen.) Staf .f.

Đuôi phượng

Tên khoa học: P. bracteata (D.Don.) Seiden.f.

.:: Tổng số truy cập ::.