Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xăng máu hạch nhân

Tên khoa học: Horsfieldia amygdalina (Wall.) Warb.
Tên khác: Không có

Xăng máu King

Tên khoa học: H. kingii Hook.f.) Warb.
Tên khác: Không có

Xăng máu Thorel

Tên khoa học: H. thorelli Lec.
Tên khác: Không có

Xang đen ( Thị da)

Tên khoa học: Diospyros crumenata Thw..
Tên khác: Không có

Xây

Tên khoa học: Dialium cochinchinensis Pierre.
Tên khác: Không có

Xây dao mủ

Tên khoa học: Palaquium gutta (Hook.f.)Baillon.
Tên khác: Không có

Xến đỏ ( Xến mủ)

Tên khoa học: Shorea roxburghii G. Don.
Tên khác: Không có

Xích hủ thân hẹp

Tên khoa học: Agrostophylium planicaule (Lindl.) Reichb.f.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 54
  • - Thông thường: 201
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 20
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 191
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 269

.:: Tổng số truy cập ::.