Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đa đậu

Tên khoa học: F. pisocarpa Bl.

Đại bi

Tên khoa học: Blumea balsamifera (L.) DC.
Tên khác: Từ bi
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

ĐÁI BÒ

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đại lá tà

Tên khoa học: Plumeria obtusa L..

Đài tiên xanh ( Tục đoạn)

Tên khoa học: Pholidota guibertiae Fin.

Đằng ca

Tên khoa học: Securidaca inappendiculata Hassk..

Đào lộn hột

Tên khoa học: Anacardium occidentale L..

Đào tiên

Tên khoa học: Crescentia Cujete L
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

.:: Tổng số truy cập ::.