Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Ý dĩ nhân

Tên khoa học: Lachryma-jobi L
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Ý thiếp lá to

Tên khoa học: ltca macrophylla Wall.

Đa ba gân (Sung bộng)

Tên khoa học: F. septica Burm.f. var fistulosa (Bl.) Corner

Đa gùa (Da chai)

Tên khoa học: F. callosa Wild.

Đa hương Bảo Lộc

Tên khoa học: Polyosma blaoensis O. Lec.

Đa quả nhỏ

Tên khoa học: F. sumatrana var mycrosyce Corner.

Đa tía (Da rất cao)

Tên khoa học: Ficus altissima Bl.

Đa trụi

Tên khoa học: F. graberrima Bl.

.:: Tổng số truy cập ::.