Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Ý dĩ nhân

Tên khoa học: Lachryma-jobi L
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Ý thiếp lá to

Tên khoa học: ltca macrophylla Wall.
Tên khác: Không có

Đa ba gân (Sung bộng)

Tên khoa học: F. septica Burm.f. var fistulosa (Bl.) Corner
Tên khác: Không có

Đa gùa (Da chai)

Tên khoa học: F. callosa Wild.
Tên khác: Không có

Đa hương Bảo Lộc

Tên khoa học: Polyosma blaoensis O. Lec.
Tên khác: Không có

Đa quả nhỏ

Tên khoa học: F. sumatrana var mycrosyce Corner.
Tên khác: Không có

Đa tía (Da rất cao)

Tên khoa học: Ficus altissima Bl.
Tên khác: Không có

Đa trụi

Tên khoa học: F. graberrima Bl.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 14
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 51
  • - Thông thường: 162
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 17
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 7
  • - Không đánh giá (NE): 158
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 227

.:: Tổng số truy cập ::.