Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đỉnh trúc ngoạn mục

Tên khoa học: Cephlostachyum sp
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đỉnh Tùng

Tên khoa học: Hainanensis
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đồ an ( thị )

Tên khoa học: Diospyros brandisiana Kurz..

Đồ an hoa ở thân

Tên khoa học: Diospyros caulifolia Bl..

Đỏ ngọn

Tên khoa học: Cratoxylon formosum subp pranifotium (Kur) Gog..

Đỗ trọng dây

Tên khoa học: Parameria Laevigata (Juss.) Moldenke (P. barbata (Bl.) Schum)
Tên khác: Đỗ trọng nam
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Tuyệt chủng (EX)

Đoản kiếm lô hội

Tên khoa học: C. aloifolium (L.) Sw.

Đoản kiếm son

Tên khoa học: Tephrisia coccinea Wall..

.:: Tổng số truy cập ::.