Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Xăng máu Thorel

Tên khoa học: H. thorelli Lec.

Xang đen ( Thị da)

Tên khoa học: Diospyros crumenata Thw..

Xây

Tên khoa học: Dialium cochinchinensis Pierre.

Xây dao mủ

Tên khoa học: Palaquium gutta (Hook.f.)Baillon.

Xến đỏ ( Xến mủ)

Tên khoa học: Shorea roxburghii G. Don.

Xích hủ thân hẹp

Tên khoa học: Agrostophylium planicaule (Lindl.) Reichb.f.

Xích lan

Tên khoa học: Erythrorchis ochobiensis (Hay.) Garay.

Tên khoa học: Harpullia cupanioides Roxb.

.:: Tổng số truy cập ::.