Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Bướm phượng dải xanh

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bướm Phượng hồng

Tên khoa học: Aristolochiae (Fabricius)
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bướm Phượng lớn

Tên khoa học: Memnon ( Linnaeus)
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bướm Phượng mạo danh thường nhỏ

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bướm Phượng mạo danh vạch

Tên khoa học: Chilasa slateri (Hewitson)
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

Bướm Phượng mạo danh vạch ngang xanh

Tên khoa học: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bướm Phượng Paris

Tên khoa học: Paris (Linnaeus)
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Bướm Phượng xanh lớn

Tên khoa học: Papilio protenor (Cramer)
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

.:: Tổng số truy cập ::.